ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1. Εισαγωγή: Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, το οποίο έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του Πελάτη και του Επισκέπτη της ιστοσελίδας μας. Ως εκ τούτου και με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας, εφαρμόζουμε πλήρως το ισχύον δίκαιο, το οποίο διέπει τις ηλεκτρονικές (εξ αποστάσεως) συναλλαγές (Ν. 2251/1994, Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25/10/2011, Π.Δ. 131/2003, καθώς και την Υ.Α. 31619 Οικ. της 15/22.3.2017 «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο», την οποία μπορείτε να δείτε στον σχετικό σύνδεσμο (link), που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα). Για τον λόγο αυτό και για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνσή σας είναι αναγκαίο να αναγνώσετε, πριν την πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας μας ή ακόμη και για την απλή χρήση αυτής από κάποιον Επισκέπτη, τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους χρήσεως. Κάθε παραγγελία προϊόντων μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Πελάτη και τον Επισκέπτη όλων των παρακάτω όρων, οι οποίοι θα διέπουν την τέτοιου είδους συναλλαγή-χρήση. Η μη αποδοχή των όρων συνεπάγεται τη μη δυνατότητα παραγγελίας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και την υποχρέωση να μην γίνεται χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Επισημαίνουμε ότι το κατάστημά μας δεν πωλεί προϊόντα αλκοόλ σε ανηλίκους (άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών) δεδομένου ότι απαγορεύεται η πώληση τέτοιων προϊόντων στα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 4 του Ν. 3730/2008 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει).


2. Στοιχεία Επιχειρήσεως: Το κατάστημά μας ανήκει στην Ελένη Παναγοπούλου, με έδρα στη Λεωφόρο Θηβών αρ. 474 στο Ίλιον Αττικής (Τ.Κ. 13121), Α.Φ.Μ. 066552024 (Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων), έχει ως αντικείμενο την πώληση (κάβα) ποτών και διακριτικό τίτλο «Cava Anax». Η επικοινωνία με το κατάστημά μας γίνεται τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 2610036 (σταθερό-φαξ), ενώ η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (e-mail) είναι info@cavaanax.gr.


3. Παραγγελία και καταβολή αντιτίμου πωλήσεως από τον Πελάτη: Κάθε παραγγελία μέσω της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής από μέρους του Πελάτη του αντιτίμου του παραγγελθέντος προϊόντος. Ο Πελάτης προκαταβάλλει το τίμημα, ενώ παρέχονται σε αυτόν διάφοροι τρόποι εξοφλήσεως του τιμήματος (με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού ή με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή με αντικαταβολή). Στις τιμές των εμπορευμάτων, που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, περιλαμβάνεται πάντοτε ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Πέραν του τιμήματος, υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση για το κόστος αποστολής, η οποία λαμβάνει χώρα είτε με ίδια μέσα του καταστήματός μας είτε με ταχυμεταφορέα (κούριερ), η οποία (χρέωση) έχει ως εξής: για αγορές προϊόντων εντός του Νομού Αττικής συνολικής αξίας άνω των πενήντα (50 €) η μεταφορά θα είναι δωρεάν για τον Πελάτη, ενώ για αγορές συνολικού ποσού κάτω των πενήντα ευρώ (50 €) η χρέωση ανέρχεται στα πέντε ευρώ (5) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Κατ’ εξαίρεση, για συσκευασίες δώρου, ανεξαρτήτως ποσού αγοράς, η χρέωση ανέρχεται στα δέκα ευρώ (10 €) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για αγορές προϊόντων από την επαρχία (ανεξαρτήτως τοποθεσίας) η χρέωση ανέρχεται στα πέντε ευρώ (5 €) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. για προϊόντα συνολικού βάρους έως τρία (3) κιλά, ενώ για προϊόντα συνολικού βάρος άνω των τριών (3) κιλών η χρέωση αυξάνει κατά ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80 €) για κάθε επιπρόσθετο κιλό πέραν των τριών. Οι ίδιες τιμές ισχύουν και για τις συσκευασίες δώρων, που αποστέλλονται στην επαρχία. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει να πληρώσει με αντικαταβολή το κόστος επιβαρύνεται με ενάμισυ ευρώ (1,5 €). Το κατάστημά μας επιβεβαιώνει την παραγγελία του Πελάτη με την αποστολή σε αυτόν επιβεβαιωτικού μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (φαξ), αναλόγως του τρόπου με τον οποίο δόθηκε η παραγγελία. Κατόπιν της επιβεβαιώσεως αυτής θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί η σχετική σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και του καταστήματός μας. Οι αναφερόμενες στην ιστοσελίδα τιμές αγοράς των προϊόντων υπόκεινται σε μεταβολή, κατά την ευχέρεια και κρίση του καταστήματος. Στην ιστοσελίδα μας απεικονίζονται τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα και οι τιμές τους, ενδέχεται όμως κάποιο προϊόν να μην είναι προσωρινώς διαθέσιμο. Επίσης, οι τιμές αγοράς δύναται να μεταβληθούν ελεύθερα από το κατάστημα, όχι όμως σε ήδη δοθείσες παραγγελίες. Σημειώνεται εδώ ότι οι αναφερόμενες στην ιστοσελίδα τιμές των προϊόντων μας αφορούν αποκλειστικώς και μόνο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop) και όχι στο φυσικό μας κατάστημα.


4. Επιστροφή προϊόντων: Όλα τα προϊόντα του καταστήματός μας είναι αρίστης ποιότητας και από επιλεγμένους προμηθευτές. Εντούτοις, στην απίθανη περίπτωση που τύχει παραγγελθέν προϊόν να έχει κάποιο ελάττωμα, αναλαμβάνουμε την άμεση αντικατάστασή του, ενώ το προϊόν επιστρέφεται σε εμάς χωρίς καμμία χρέωση του Πελάτη, κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως με το κατάστημά μας, το οποίο και θα υποδείξει τον προσφορότερο τρόπο επιστροφής. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι επί τυχόν ελαττωματικού προϊόντος το κατάστημά μας υπέχει την ευθύνη, η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 534 κ. επομ. του Αστικού Κώδικα και το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994.


5. Χρόνος και τρόπος παραδόσεως των εμπορευμάτων: Το κατάστημά μας αφενός μεν φροντίζει ώστε όλα τα απεικονιζόμενα στην παρούσα ιστοσελίδα προϊόντα του να είναι διαθέσιμα, αφετέρου λαμβάνει κάθε μέριμνα για την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της παραγγελίας. Επισημαίνεται ότι οι φωτογραφίες των απεικονιζόμενων προϊόντων ενδέχεται να είναι ενδεικτικές ως προς τη χρονολογία παραγωγής και τη συσκευασία του προϊόντος, στοιχεία ως προς τα οποία ενδέχεται να διαφοροποιούνται τα προς πώληση προϊόντα. Ωστόσο, ενδέχεται κάποια από τα απεικονιζόμενα προϊόντα να μην είναι προσωρινώς διαθέσιμα, για λόγους αφορώντες είτε σε μεγάλη κατανάλωση είτε στον προμηθευτή τους. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να απαιτηθεί κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα προμήθειας των προϊόντων αυτών από το κατάστημά μας και παραδόσεώς τους στον παραγγείλαντα πελάτη. Σε κάθε περίπτωση (αναλόγως της παραγγελίας και του τόπου παραδόσεως) και εφ’ όσον τα προϊόντα είναι αμέσως διαθέσιμα, η παράδοση στον Πελάτη λαμβάνει χώρα σε ό,τι αφορά παραδόσεις εντός του Νομού Αττικής εντός προθεσμίας δύο έως τριών ημερών από την παραγγελία, ενώ για παραδόσεις στην επαρχία εντός προθεσμίας δύο έως τεσσάρων ημερών από την παραγγελία. Μέχρι την παράδοση των παραγγελθέντων στον Πελάτη, το κατάστημά μας φέρει την πλήρη ευθύνη για την τυχόν απώλεια ή βλάβη τους. Η ευθύνη αυτή δεν ισχύει όμως στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει εκείνος δικό του μεταφορέα ή τρίτο πρόσωπο για την παράδοση και παραλαβή των παραγγελθέντων. Για την παράδοση των εμπορευμάτων το κατάστημά μας χρησιμοποιεί ίδια μέσα, ενώ συνεργάζεται και με εταιρεία ταχυμεταφορών (κούριερ).


6. Δικαίωμα ακυρώσεως παραγγελίας και υπαναχωρήσεως: Ο Πελάτης έχει δικαίωμα οποτεδήποτε πριν του αποσταλεί το προϊόν να προχωρήσει αζημίως και χωρίς καμμία απολύτως αιτιολογία στην ακύρωση της παραγγελίας του. Η δήλωση της ακυρώσεως γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση του καταστήματός μας. Επισυνάπτεται στον σχετικό σύνδεσμο (Link) σχετικό υπόδειγμα εντύπου υπαναχωρήσεως. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των χρημάτων του Πελάτη επιστρέφεται από το κατάστημά μας σε εκείνον το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας, χωρίς καμμία επιβάρυνσή του και με τη χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, τα οποία χρησιμοποίησε και ο Πελάτης, εκτός εάν ο τελευταίος υποδείξει άλλον τρόπο, όχι όμως λιγότερο πρόσφορο για το κατάστημα. Ο Πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση σε αυτόν (ή σε τρίτο εντεταλμένο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του) των πωληθέντων να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, χωρίς καμμία απολύτως αιτιολογία. Στην περίπτωση αυτή όμως ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων στο κατάστημά μας, η οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσμίας (14) ημερών από τη δήλωση υπαναχωρήσεως και διενεργείται με ταχυμεταφορέα (κούριερ) επιλογής του Πελάτη. Τα χρήματα που κατέβαλε ο Πελάτης για το αντίτιμο της αγοράς επιστρέφονται σε αυτόν από το κατάστημά μας το αργότερο εντός προθεσμίας (14) ημερών από τη δήλωση υπαναχωρήσεως, χωρίς καμμία επιβάρυνσή του και με τη χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, τα οποία χρησιμοποίησε και ο Πελάτης, εκτός εάν ο τελευταίος υποδείξει άλλον τρόπο, όχι όμως λιγότερο πρόσφορο για το κατάστημα. Δεν γίνεται δεκτή υπαναχώρηση και επιστροφή των εμπορευμάτων: α)όταν έχουν αποσφραγιστεί τα προϊόντα ή και μόνο η συσκευασία τους, β)σε περίπτωση, που τα προϊόντα έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη και γ)σε αγορές ποτών, τα οποία προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού και τα οποία παραδίδονται από το κατάστημά μας σε συχνή και τακτική βάση στο σπίτι, την κατοικία ή τον χώρο εργασίας του Πελάτη, όπως η εξαίρεση αυτή προβλέπεται στο άρθρο 3Α παράγραφος 3 περ. ι΄ του Ν. 2251/1994.


7. Προσωπικά δεδομένα: Η επιχείρησή μας συμμορφώνεται απολύτως προς τον νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.-GDPR). Η περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ελεύθερη και χωρίς καμμία καταγραφή της ταυτότητας και των δεδομένων του Επισκέπτη. Επισημαίνεται ότι η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies ως απολύτως αναγκαίο μέσο για τη σωστή λειτουργία της και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Επισκεπτών και Πελατών. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών-επισκεπτών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ δεν είναι δυνατή η καταγραφή μέσω αυτών της ταυτότητας των Επισκεπτών της ιστοσελίδας. Επισημαίνεται ότι είναι τεχνολογικώς εφικτή η συνέχιση της χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας άνευ της αποδοχής από τον χρήστη-επισκέπτη της αποστολής των cookies. H παραγγελία αγοράς προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται αναγκαίως τη συναίνεσή σας, ως συμβατική υποχρέωση, στη συλλογή των απολύτως απαραίτητων για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας προσωπικών δεδομένων, τα οποία εσείς οι ίδιοι μας χορηγείτε και την επεξεργασία αυτών από την επιχείρησή μας, αποκλειστικώς και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό, δηλαδή την εξυπηρέτηση και πραγματοποίηση της παραγγελίας σας, πράγμα που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να γίνει. Η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και η παροχή των προσωπικών δεδομένων του αποτελεί συγχρόνως δήλωση του Πελάτη περί της ανεπιφύλακτης εγκρίσεως και αποδοχής της χρήσεως αυτών από πλευράς μας για την εξυπηρέτησή του και την πραγματοποίηση της συναλλαγής, καθώς και δήλωση περί του αληθούς των στοιχείων αυτών. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή τόπου εργασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [προαιρετικώς] και αριθμό φορολογικού μητρώου και Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκετε (τα δύο τελευταία στοιχεία μόνο σε περίπτωση επιτηδευματιών και για την έκδοση τιμολογίου). Υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Ελένη Παναγοπούλου, τηλ. 210 2610036. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται απόρρητα και δεν κοινοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που κατά τον νόμο, την κοινή αντίληψη και την καλή πίστη αυτό είναι αναγκαίο για την υλοποίηση της παραγγελίας (όπως π.χ. η παροχή του ονοματεπωνύμου, τηλεφώνου και της διεύθυνσης κατοικίας του Πελάτη στον ταχυμεταφορέα για την παράδοση του προϊόντος). Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών δεν διατηρούνται από το κατάστημά μας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την αμοιβαία εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, εκτός και εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (όπως σε συναλλαγή με επιτηδευματίες) και για το χρονικό διάστημα που επιβάλλει η φορολογική νομοθεσία. Ο Πελάτης όμως, εάν το επιθυμεί, μπορεί να επιτρέψει τη διατήρηση τους για τη διευκόλυνση της εξυπηρετήσεώς του σε μελλοντική συναλλαγή ή για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών για τα προϊόντα μας μηνυμάτων. Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται η εγγραφή σας στο πελατολόγιο της επιχειρήσεώς μας, μέσω της ιστοσελίδας μας, οπότε και η εγγραφή σας συνεπάγεται τη συναίνεσή σας για τη διατήρηση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Ο μη προσδιορισμός από πλευράς σας του χρονικού διαστήματος της διατήρησης (δυνατότητα η οποία σας δίνεται μέσω ειδικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα μας) συνεπάγεται ότι αυτή θα είναι για αόριστο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η συναίνεσή σας για τη διατήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δύναται να ανακληθεί από πλευράς σας ανά πάσα στιγμή και άνευ ουδεμίας προϋποθέσεως. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε επίσης το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή υποβολής αιτήματος για πρόσβαση στα τυχόν διατηρούμενα από την επιχείρησή μας προσωπικά σας δεδομένα (κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), για τη λήψη αντιγράφου αυτών, για επιβεβαίωση εάν αυτά υφίστανται επεξεργασία (και τους σκοπούς της) ή όχι, για να αντιταχθείτε στην τυχόν επεξεργασία τους ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, καθώς και για τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 21 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.-GDPR). Σημειώνουμε ότι η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους και η τυχόν περαιτέρω επεξεργασία τους δεν επιβάλλεται από άλλες νομοθετικές διατάξεις (όπως π.χ. η φορολογική νομοθεσία). Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται χωρίς καμμία επιβάρυνσή σας, πλην της ασκήσεως του δικαιώματος λήψεως αντιγράφου των τυχόν τηρούμενων από την επιχείρησή μας προσωπικών δεδομένων, που επιβαρύνεται με το ανάλογο τέλος ταχυδρομικής αποστολής, το οποίο και καταβάλλει ο αιτών, σε περίπτωση που δεν επιλεγεί η αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. e-mail). Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων λαμβάνει πάντοτε χώρα είτε εγγράφως, με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του καταστήματός μας, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του καταστήματός μας. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σας αφορούν, σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητάτε την απευθείας μεταβίβαση αυτών σε τρίτον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.-GDPR). Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας (περιλαμβανομένης της τυχόν καταρτίσεως προφίλ, στην περίπτωση εμπορικής προωθήσεως εξατομικευμένων προϊόντων) για τους σκοπούς εμπορικής προώθησης των προϊόντων του καταστήματός μας, ως συνέπεια της εγγραφής σας στο πελατολόγιό μας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.-GDPR). Επισημαίνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή (για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα της: www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάστηκε η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.


8. Ασφάλεια συναλλαγής και επικοινωνίας: Ο υπολογιστής και τα ηλεκτρονικά συστήματα της επιχειρήσεώς μας έχουν διασφαλιστεί με κατάλληλα προγράμματα έναντι ιών και κακόβουλων λογισμικών ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν υποκλοπές προσωπικών δεδομένων. Προς τον σκοπό αυτό, το κατάστημά μας κάνει χρήση τεχνολογικών διαδικασιών και μέσων (τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer), προς τον σκοπό της μέγιστης δυνατής προστασίας των εμπιστευμένων σε εμάς προσωπικών δεδομένων των Πελατών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πρόσβαση σε αυτά τρίτων προσώπων. Ωστόσο, το κατάστημα δεν ευθύνεται σε περίπτωση παρεμβάσεων-οργανωμένων επιθέσεων (χάκινγκ- hacking) και παρόμοιων κακόβουλων ενεργειών τρίτων.


9. Τρόπος επιλύσεως διαφορών: Το κατάστημά μας εξετάζει αμέσως και καλοπίστως κάθε παράπονο, που ήθελε τυχόν υποβληθεί σε εμάς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), ενώ σε κάθε περίπτωση θα προβούμε και σε άμεση επικοινωνία μαζί σας για τη διευθέτηση του όποιου ζητήματος. Εξωδικαστική επίλυση της όποιας διαφοράς ήθελε τυχόν ανακύψει σχετικώς με την εκτέλεση της συμβάσεως μπορεί να λάβει χώρα με προσφυγή του Πελάτη σε Επιτροπή Φιλικού Κανονισμού καταναλωτικών διαφορών, η οποία λειτουργεί σε κάθε Γενική Περιφέρεια (πρώην Νομαρχία) ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή, καθώς και σε κάθε φορέα εναλλακτικής επιλύσεως καταναλωτικών διαφορών, ο οποίος είναι καταχωρημένος στο σχετικό Μητρώο σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Οικον., Δικαιοσύνης) 70330/2015. Επισημαίνεται επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικής επιλύσεως της τυχόν διαφοράς και με ηλεκτρονικό τρόπο, με την υποβολή καταγγελίας στην πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επιλύσεως καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), μέσω συνδέσμου (link), τον οποίο θα βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης επιθυμεί να απευθυνθεί σε φορέα εξωδικαστικής-εναλλακτικής επιλύσεως καταναλωτικής διαφοράς, το κατάστημά μας δεσμεύεται να ακολουθήσει -πριν από οποιονδήποτε άλλον τρόπο- τη διαδικασία αυτή.


10. Πνευματικά Δικαιώματα: Τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογραφικού υλικού, των λογοτύπων και όλου εν γένει του υλικού, που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα, ανήκουν στο κατάστημά μας ή έχει ληφθεί άδεια χρήσεως από τους δικαιούχους του. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευσή του υλικού αυτού και όλου εν γένει του περιεχομένου της ιστοσελίδας από τρίτους χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.


11. Σύνδεσμοι και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως: Η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει σε τρίτες ιστοσελίδες και διαδικτυακούς τόπους και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως (όπως π.χ. το Facebook, το Twitter, το Instagram). Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικώς και μόνο για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του Πελάτη. Το κατάστημά μας δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με τη διαχείριση των τρίτων αυτών μέσων και διαδικτυακών τόπων-ιστοσελίδων, ούτε δυνατότητα ελέγχου τους και, ως εκ τούτου, ισχύουν οι όροι χρήσεως του φορέα των μέσων-ιστοσελίδων αυτών, ενώ το κατάστημά μας δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τις κάθε είδους αναρτήσεις σε αυτά τρίτων προσώπων-χρηστών, τα οποία επίσης δεν ελέγχει, ούτε και η παραπομπή στις σχετικές ιστοσελίδες σημαίνει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκριση ή αποδοχή του όποιου περιεχομένου τους, με το οποίο επίσης δεν έχει καμμία απολύτως σχέση.


12. Δυνατότητα τροποποιήσεως των όρων χρήσεως: Το κατάστημά μας δύναται να τροποποιήσει ελευθέρως τους παρόντες όρους χρήσεως οποτεδήποτε αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο, ενώ κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται αμέσως στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι μεταβολές σε καμμία περίπτωση δεν θα καταλαμβάνουν συναλλαγές, για τις οποίες θα έχουν ήδη δοθεί παραγγελίες.